سوخت

غافلگیر کننده ولی واقعی، با تمام تلاش های گسترده فنی که برای توسعه و ساخت یک اتومبیل فرمول یک به کار می رود، ترکیب سوخت مورد استفاده این اتومبیل ها به شکل غافلگیر کننده ای شبیه به سوخت مورد مصرف در اتومبیل های معمول موجود در بازار است.

البته در گذشته این چنین نبوده است. سوخت مورد مصرف اتومبیل های اولیه مسابقات گراندپری ترکیب تندی از مواد شیمیایی قدرتمند و مواد افزودنی بوده که شامل مقادیر زیادی بنزین، الکل و سوخت هوانوردی بوده است. طبعاً برخی از این سوخت های اولیه به قدری قدرتمند بوده اند که موتور اتومبیل پس از پایان مسابقه باز می شده و توسط بنزین معمولی شستشو می شده است تا تحت تأثیر ترکیب سوخت خود، دچار خوردگی و پوسیدگی نشود!

در طول سال های متمادی، قوانینی در مورد ترکیب سوخت های مصرفی در فرمول یک تصویب شدند که بخشی از این امر ناشی ار فشار شرکت های نفتی بوده است، چرا که این شرکت ها مایل بودند رابطه سوخت های مسابقه و سوخت های معمولی خود را به نمایش گذارند.

در سوخت های جدید استفاده از ترکیبات "غیر هیدروکربنی" در حد بسیار کمی مجاز می باشد و استفاده از مواد افزودنی فرار برای افزایش قدرت موتور نیز غیر مجاز می باشد. هر ترکیب سوختی باید تحویل هیئت حاکمه ورزشی در فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی شود تا پیشاپیش ترکیبات و ویژگی های فیزیکی آن مورد تأیید قرار گیرد. سپس "اثر انگشت" این سوخت تأیید شده برای مقایسه با سوخت فعلی مورد استفاده در مسابقه، به آزمایشگاه سیار فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی در محل مسابقه تحویل می شود.

هر تیم فرمول یک در طول یک فصل معمول مسابقات بیش از 200.000 لیتر سوخت برای آزمایش و مسابقه مصرف می کند، که ممکن است ترکیبات مورد استفاده در این میزان سوخت، تا 50 نمونه مختلف و با تغییرات جزئی باشد که ناشی از نیازهای گوناگون پیست های مختلف – یا حتی شرایط آب و هوایی گوناگون می باشد. سوخت های فرار تر به شکل چشمگیری توان بیشتری تولید می کنند، اما می توانند مصرف سوخت را افزایش دهند یا موجب فرسودگی موتور شوند. تمامی تأمین کنندگان سوخت فرمول یک، برنامه های آزمایشی گسترده ای را به اجرا می گذارند تا کارآیی سوخت تولیدی را بهبود بخشند، درست همانگونه که سایر قطعات اتومبیل نیز برای کسب بهترین نتیجه بهبود می یابند. برای این منظور از نمونه سازی های کامپیوتری و آزمایشات کارکرد درجا و متحرک موتور استفاده می شود.

روغن موتور مورد استفاده در اتومبیل فرمول یک نیز باید مورد اشاره قرار گیرد. این روغن ها نقش بسیار حیاتی تشخیصی بر عهده دارند و بعد از هر مسابقه یا آزمایش، به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و میزان فلز موجود در آن اندازه گیری می شود تا میزان فرسودگی موتور تحت نظر قرار گیرد.