معرفی پيست مسابقات


كانادا
نسخه چاپیارسال به دوستان
مونترال
تاریخ مسابقه 18 خرداد 1391
نام پیست Circuit Gilles-Villeneuve
تعداد دورها (لپ ها) 70
طول پیست 4.361 کیلومتر
کل مسافت مسابقه 305.270 کیلومتر
سریعترین دور (لپ) 1:13.622 - R Barrichello (2004)