ساندرو
زيبا، جادار - محكم
نسخه چاپی ارسال به دوستان