رنو ایران - حالت اکو - کپچر

حالت اکو کپچر
Back
 
 
 

کپچر حالت اکو


رانندگی اقتصادی را در مودeco  تجربه نمائید. این مود، مدیریت تنظیم شتاب گیری، گشتاور و توان، کنترل سیستم تهویه مطبوع و گرمایش را به منظور تضمین سفری هموارتر و شتاب گیری طولانی تر، بر عهده داشته و صرفه جویی در مصرف سوخت را بهبود می بخشد.